‬ ‫תנאי שימוש‬ ‬

תנאי השימוש של אתר זה נכתבו בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד‪.‬‬
.1
מנינט (להלן‪":‬החברה") מאפשרת ללקוחותיה באמצעות אתר זה (לעיל ולהלן‪" :‬האתר")‪,‬לקבל מידע‬ ‫ולקבל עדכונים אודות השירותים המתופעלים על ידי החברה‪ ,‬או מי מטעמה‪.
.2
‬‬ מטרת התנאים המנויים להלן הינה להסדיר את היחסים בין הגולשים באתר והעושים שימוש‬ ‫בשירותים המוצעים בו (להלן‪":‬המשתמש") לבין החברה‪ .‬כל שימוש באתר‪ ,‬ובפרט השימוש בשירותי‬ ‫החברה‪ ,‬כפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהסכמים נוספים בהם התקשר הלקוח במסגרת קבלת‬ ‫שירותים מהחברה‪ .‬ההמשתמש או העושה שימוש בהם מוחזק כמי שהסכים ואישר את התנאים‬ ‫המפורטים‪.‬‬
.3
‬ החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר ואת תנאי השימוש בשירותים‬ ‫מעת לעת וללא התראה מראש על כך‪ ,‬ועל כן‪ ,‬על הגולש באתר או המשתמש בשירותים המוצעים בו‪,‬‬ ‫האחריות לעקוב אחר השינויים‪ .‬יובהר‪ ,‬כי כל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו‪ .‬נוסח תנאי השימוש‬ ‫המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי‪.‬‬ ‬
.4
‬ תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו‪/‬או הוראה נוספת שתתפרסם באתר‪ ,‬והשימוש בחלקים‬ ‫מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים‪.‬‬ ‬
.5
‬ השירותים המוצעים באתר זה יבוצע בהתאם להראות הדין הרלוונטיות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהתאם לחוים‬ ‫הבאים‪ :‬חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים‬ ‫מוסדרים)‪ ,‬תשע"ו‪ ,2016-‬חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬תש"ס‪) 2000-‬להלן‪" :‬חוק איסור הלבנת הון") והצווים‬ ‫שמכוחו (להלן‪":‬צו איסור הלבנת הון")‪ .‬לפיכך‪ ,‬בעת מילוי פרטי המשתמש וטרם קבלת שירות על ידי‬ ‫החברה‪ ,‬יתכן ותידרש למלא פרטים מזהים ו‪/‬או לצרף מסמכים מזהים‪ .‬החברה תשמור על המידע‬ ‫בהקפדה יתרה בהתאם להוראות הדין‪ .‬מובהר כי אי מילוי פרטים נדרשים עלול לגרום לעיכוב בביצוע‬ ‫התשלום ו‪/‬או אי ביצועו ‪. ‬
.6
‬ בנוסף‪ ,‬יתכן והחברה תידרש‪ ,‬על‪-‬פי כל דין‪ ,‬לרבות הוראות חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬לפנות אליך בדרישה‬ ‫להשלמת פרטים או מסמכים‪ ,‬ובשימושך באתר‪ ,‬הינך מסכים להמציא לחברה כל מסמך הנדרש לפי‬ ‫חוק איסור הלבנת הון ‪.‬‬ ‬
.7
‬ עלות השירותים השונים המוצעים באתר זה תובא במסמך נפרד במסגרתו יפורטו התעריפים עבור‬ ‫שירותי החברה הספציפיים אותם מבקש הלקוח לצרוך‪ .‬כל המחירים באתר כוללים מע"מ כדין ‪.‬‬ ‬
.8
‬ מרגע שהוענקו השירותים על ידי החברה בהתאם לבקשתך לא ניתן יהיה לבטלם או להשיבם‪ ,‬על כן‪,‬‬ ‫אתה מוותר על כל טענה הנוגעת לכך‪ ,‬לרבות במקרה של טעות מצדך‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע מזכותה‬ ‫של החברה לבטל את התשלום במקרים אחרים על‪-‬פי מסמך זה ‪,‬יתכן והחברה תבטל פעולה או תעכב‬ ‫את ביצועה בגין הוראות חוק איסור הלבנת הון‪.‬‬ ‬
.9
‬ תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר‪ ,‬לרבות צריכה ו‪/‬או ביצוע התשלומים דרכו ו‪/‬או באמצעותו‬ ‫ו‪/‬או באמצעות סליקת התשלומים באמצעות חברה צד ג'‪ ,‬צפייה ו‪/‬או גישה לתכנים הכלולים בו‬ ‫והשירותים המוצעים בו‪ ,‬בין אם באמצעות מחשב ביתי‪ ,‬מחשב נייד‪ ,‬מכשיר סלולארי‪ ,‬טאבלט ו‪/‬או כל‬ ‫מחשב ו‪/‬או מכשיר תקשורת אחר‪ ,‬דרכו מתאפשרת הגישה לאתר ו‪/‬או לאפליקציה‪ ,‬באמצעות כל תצורה‬ ‫ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה‪ .‬בנוסף‪ ,‬תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו‪/‬או‬ ‫אמצעי תקשורת ו‪/‬או חיבור אחרים‪.‬‬ ‬
.10
‬ אנא קרא את התנאים להלן בקפידה בטרם עשיית כל שימוש באתר‪ ,‬שכן תנאים אלו מהווים הסכם‬ ‫מחייב בין הגולש לבין החברה‪ .‬בעת ביצוע פעולה באתר‪ ,‬ובפרט כל רכישה של השירותים‪ ,‬הגולש מאשר‬ ‫כי קיבל על עצמו קיום תנאים אלו וכי ואין לו השגה לגבי איזה מהם‪ .‬אין במסמך זה למצות את כלל‬ ‫ההסכמים וההתחיבויות החוזיות בינך לבין החברה‪ ,‬ככל שתבקש להמשיך במתן השירותים השונים‬ ‫שהחברה מציעה‪ ,‬החברה תתקשר איתך בהסכם מתן שירותים רלוונטי וספציפי לסוג השירות שתבחר‬ ‫לקבל‪. ‬
.11

‬ ‫שימוש באתר ‬

‬ השימוש באתר זה מוגבל לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן‪ .‬מבלי לפגוע‬ ‫בכלליות האמור אסור לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית ‪.‬‬ ‬
.12
‬ השימוש באתר מותר אך ורק למי שמלאו לו ‪ 18‬שנים‪ ,‬אשר ברשותו תעודת זהות תקפה‪.‬‬ ‬
.13
‬ אין להשתמש באתר זה ו‪/‬או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו‪/‬או אשר‬ ‫יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש את שימושם באתר ו‪/‬או השירותים‪ ,‬ו‪/‬או לשם תשלום‬ ‫שנוגע ו‪/‬או נובע ו‪/‬או בגין עבירה מן עבירות המקור הקבועות בחוק איסור הלבנת הון‪.‬‬ ‬
.14
‬ אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק‪ ,‬לשתק‪ ,‬לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים‬ ‫בכל דרך אחרת ‪.‬‬ ‬
.15
‬ אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר‪.‬‬ ‬
.16
‬ מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬החברה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש‪,‬‬ ‫רשאית למנוע מהמשתמש את השימוש באתר בכל מקרה בו קיים חשש סביר כי‪ :‬נמסרו פרטים שגויים‬ ‫במכוון; השימוש באתר נעשה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי; תנאי השימוש באתר הופרו או יופרו; לא‬ ‫ניתן מידע מספק על‪-‬פי הוראות חוק איסור הלבנת הון; כרטיס האשראי בו נעשה השימוש לצורך רכישת‬ ‫השירות באתר נחסם או הוגבל או כי העושה בו שימוש אינו הבעלים החוקי של הכרטיס או שאינו רשאי‬ ‫לעשות בו שימוש; נעשתה הטענה‪ ,‬שליחה או שידור של כל סוג של נגיף‪-‬מחשב (וירוס)‪ ,‬לרבות תוכנות‪-‬‬ ‫עוינות הידועות כסוס‪-‬טרויאני‪ ,‬תולעים (”‪ (“Worms‬ואנדלים (”‪ (“Vandals‬יישומים מזיקים‬ ‫(”‪ (“Applications Malicious‬או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס‪ ,‬להפריע‪ ,‬או להגביל את כל‬ ‫אחד מן המחשבים‪ ,‬השרתים‪ ,‬החומרה ו‪/‬או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר ו‪/‬או בשימוש‬ ‫משתמשים אחרים; נעשתה הפצת "דואר זבל" (”‪ (“spam‬לשרתי האתר‪ ,‬או הצפתם בכל דואר אחר;‬ ‫נעשתה פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים‪ ,‬סימני מסחר‪ ,‬או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו‪/‬או‬ ‫המשתמשים בו; נעשתה הצבה של האתר‪ ,‬או כל חלק ממנו‪ ,‬בתוך מסגרת של אתר אחר (”‪ (“frame‬או‬ ‫כחלק מאתר אחר (”‪ (“mirror‬ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה; נעשה שימוש ברובוט‪ ,‬תולעת‪,‬‬ ‫מנוע אחזור וחיפוש מידע או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס‪ ,‬לאחזר או לאתר‬ ‫מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; נעשתה קטיעה‬ ‫של הפעילות התקינה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים‬ ‫לאתר); נעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; נעשה‬ ‫איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות ‪.‬‬ ‬
.17
‬ החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר‬ ‫חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או‬ ‫במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר ו‪/‬או במקרה של הפרת הוראה‬ ‫מהוראות חוק איסור הלבנת הון ‪. ‬
.18
‬ המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו‪/‬או עובדיה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או בעלי מניותיה ו‪/‬או נציגיה ו‪/‬או‬ ‫שליחיה ו‪/‬או תאגידים הקשורים לה ו‪/‬או מי מטעמם בגין כל נזק‪ ,‬הפסד‪ ,‬אבדן‪ ,‬תשלום‪ ,‬עיצום כספי או‬ ‫הוצאה שייגרמו להם ‪,‬ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט‪ ,‬מחמת תביעה ו‪/‬או דרישה שתופנה כלפיה‪,‬‬ ‫עקב פעילות המשתמש באתר ו‪/‬או הקשורה לאתר ו‪/‬או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי‬ ‫שימוש אלו‪ ,‬ו‪/‬או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו‪.‬‬ ‬
.19
‬ למען הסר ספק‪ ,‬אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים‪ ,‬עקיפים‪ ,‬תוצאתיים‪ ,‬מקריים ו‪/‬או‬ ‫מיוחדים‪ ,‬לרבות פגיעה במוניטין‪ ,‬אבדן הכנסה‪ ,‬אבדן נתונים ואבדן רווחים‪ ,‬עיצומים כספיים וכיו"ב ‪.‬‬ ‬
.20
‬ שימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא‬ ‫האישיים‪ .‬העברת שם המשתמש והסיסמא לאדם אחר‪ ,‬אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים‪ ,‬אסורה‬ ‫בהחלט ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות והליכים כלפי המשתמשים‪ .‬ככל והמשתמש מבצע פעולת‬ ‫תשלום עבור אחר‪ ,‬על המשתמש יהא למלא את הפרטים המלאים של הנהנה בשירותי האתר‪ ,‬ולהמציא‬ ‫מסמכים ככל שיידרשו טרם ביצוע התשלום ‪.‬‬ ‬
.21
‬ על המשתמש חלה החובה ליידע את החברה על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא‬ ‫האישיים שלו ‪,‬מיד עם היוודע לו דבר השימוש ‪.‬‬ ‬
.22
‬ באחריותו של המשתמש לוודא כי השימוש שהוא עושה באתר איננו סותר כל דין החל עליו‪ ,‬או כל הסכם‬ ‫בו הוא קשור‪ .‬כן אחריותו לוודא כי הפעילות לשמה הוא משתמש באתר מתאימה לצרכיו הכלכליים‬ ‫וליכולתו הכלכלית‪.‬‬ ‬
.23
‬ למען הסר ספק‪ ,‬החברה או מי מטעמה‪ ,‬אינה ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬במרמה‬ ‫או באופן בלתי מורשה הנעשה באמצעות השירותים המוצעים במסגררת אתר זה‪.‬‬ ‬
.24
‬ החברה איננה נושאת באחריות על המידע הנמצא באתר זה שהתקבל מצדדים שלישיים ושלא הופק על‬ ‫ידה‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬טבלת שערי המטבע המוצגת באתר‪ .‬השערים המוצגים הינם רציפים ומהווים‬ ‫אינדיקציה בלבד‪ ,‬הם אינם מלמדים על השער בו תבוצע העסקה בפועל‪ .‬השימוש שנעשה באתר ו‪/‬או‬ ‫בתוכן האתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש‪.‬‬ ‬
.25

‬ ‫קניין רוחני‬ ‬

‬ כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני‪ ,‬מסוג כלשהו‪ ,‬לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד‬ ‫האתר‪ ,‬בשם ובסימן המסחרי של החברה ו‪/‬או האתר‪ ,‬כמו גם במבנה האתר‪ ,‬בעיצובו ובאופן הצגת‬ ‫המידע המופיע בו‪ ,‬תוכנו ‪,‬עיצובו‪ ,‬עריכתו וסימניו המסחריים‪ ,‬וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע‬ ‫המופיע באתר תמונות‪ ,‬איורים‪ ,‬צליל‪ ,‬קטעי וידאו‪ ,‬גרפיקה‪ ,‬גרפים‪ ,‬טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל‬ ‫פרסום‪ ,‬תוכן‪ ,‬כתבה‪ ,‬עיצוב‪ ,‬יישום‪ ,‬קובץ‪ ,‬תוכנה וכל חומר אחר‪ ,‬בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם‬ ‫באתר או מטעמו של האתר‪ ,‬שייכות באופן בלעדי לחברה‪ .‬תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה‬ ‫בלבד להשתמש באתר ‪.‬‬ ‬
.26
‬ בכפוף לדיני זכויות יוצרים‪ ,‬חל איסור להעתיק‪ ,‬להפיץ מחדש‪ ,‬לשדר‪ ,‬לפרסם‪ ,‬להציג בפומבי‪ ,‬למסור‬ ‫לצד שלישי ‪,‬ליצור עבודות נגזרות‪ ,‬לאחסן תוכנו של האתר‪ ,‬באופן חלקי או מלא‪ ,‬זמני או קבוע‪ ,‬בכל‬ ‫צורה שהיא‪ ,‬או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי‪ ,‬ישראלי או בינ"ל‪ ,‬בכל האמור לעיל‪ ,‬בכל אופן‬ ‫הנוגד את הדין‪ ,‬ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף‪ ,‬או שינוי‬ ‫אחר‪ ,‬או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע‪ ,‬מהימנותו או בכבודה‪ ,‬או בשמה של המפעילה כבעלת‬ ‫זכויות יוצרים בו‪ ,‬או של כל גורם אחר ‪.‬‬ ‬
.27
‬ בשימוש באתר או בשירותים אין כדי להקנות זכויות בקניין הרוחני או בחלק כלשהו באתר‪.‬‬ ‬
.28

‬ ברירת דין וסמכות שיפוט ‬

‬ התנאים המובאים בהסכם זה ובתנאי הגנת הפרטיות‪ ,‬פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי‬ ‫מדינת ישראל בלבד‪ .‬כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד‪.‬‬ ‫סמכות השיפוט הבלעדית‪ ,‬בכל הליך משפטי‪ ,‬בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או‬ ‫באמצעותו‪ ,‬תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד‪.‬‬ ‬
.29