השערים המוצגים באתר הינם רציפים ומהווים אינדיקציה בלבד, ואינם מלמדים על השער בו תבוצע העסקה בפועל.